Jan Ferlin - Curriculum vitae

  • Sedert 1991 opgenomen op de lijst van de advocaten bij de Balie West-vlaanderen
  • Kantoor gestart te Eernegem en sedert 2000 in associatie te Oostende
  • Houder van het diploma in het Notariaat, alsmede stagecertificaat Notariaat
  • Sedert 1997 aangesteld als curator in faillissementen door de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende
  • Curator over onbeheerde nalatenschappen – aangesteld door de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
  • Voorkeurmateries: handelsrecht, contractenrecht, verkeersdelicten, expertises inzake voertuigschade, bouwzaken, incasso, huurgeschillen, afhandeling van faillissementen, nalatenschappen
Jan Ferlin

Hoofdkantoor Oostende

L. Spilliaertstraat 63

8400 Oostende

T 059 / 29 06 34

T 059 / 70 72 01

F 059 / 50 37 58

jan@ferlin-belpame.be